УкрРусEng
Статьи
КИЇВСЬКИЙ ЛІТОПИС ХХІ СТОЛІТТЯ

ЗАТ «Інтербудтонель»


Buk.jpg

В компанії працює понад 1000 висококваліфікованих фа­хівців з багаторічним досвідом у спорудженні підземних об'єк­тів. Основа кадрової політики - залучення досвідчених вітчиз­няних фахівців. Спеціальний навчальний центр проводить обов'язкове навчання нового персоналу і семінари для підви­щення професійного рівня ро­бітників та інженерно-технічно­го персоналу.

Для оперативного реагування і ліквідації нештатних ситуацій ЗАТ «Інтербудтонель» має спеціальну воєнізовану аварійно-ря­тувальну службу, яка оснащена всіма необхідними засобами.

В даний час компанія «Інтер­будтонель» веде будівництво низки підземних споруд у Туркменістані, в т. ч. в Ашгабаті спо­руджується комплекс дренаж­но-комунікаційних тунелів, який дозволить комплексно виріши­ти проблеми життєзабезпечення столиці. В рамках цього проекту будуються: тунелі діаметром 6,0 м завдовжки 16 500 м; скид­ні тунелі діаметром 3,5 м завдовжки 13820 м; кінцевий тунель перерізом 6,6 х 3,7 м, що споруджується відкритим спо­собом; 22 технологічні камери - методом «стіна у ґрунті».

На будівництві використову­ється техніка відомих світових виробників устаткування: про­хідницькі комплекси німецької фірми «HERRENKNECHT АG», опалубка фірм «СІFА» і «СЕRЕ-ZОLА», устаткування для гори­зонтального буріння «RОВВІNS».

ЗАТ «Інтербудтонель» є чле­ном Міжнародної тунельної асо­ціації (ІТА), Міжнародної асоціа­ції фахівців горизонтально на­правленого буріння та корпора­ції «Укрметротунельбуд».

Компанія має сертифікат від­повідності системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту серії І50 9001:2000.

БУКАНЬ Анатолій Петрович

Букань Анатолій Петро­вич - голова правління ЗАТ «Інтербудтонель», заслужений будівельник України (1993), дійсний член Академії будів­ництва України (2004), доктор будівництва (2005).

Народився в 1954 р. Трудо­вий шлях розпочав у 1975 р. у ВАТ «Київметробуд». У 1982 р. здобув кваліфікацію інженера шляхів сполучення - будівельника, закінчивши Дніпропетров­ський інститут інженерів заліз­ничного транспорту за спеціаль­ністю «мости і тунелі». Після за­кінчення повернувся у ВАТ «Ки­ївметробуд» гірничим майстром. В подальшому займав посаду начальника підземної дільниці, а з 1989 р. призначений голов­ним інженером БМУ №3 ВАТ «Київметробуд».

Брав участь у реалізації про­ектів будівництва понад 10 стан­цій і перегінних тунелів Святошинсько-Броварської та Сирецько-Печерськоїз ліній Київ­ського метрополітену, комуніка­ційних колекторів м. Одеси, тунелів Дністровської ГАЕС.

З 2002 р. очолює ЗАТ «Інтер­будтонель».

У даний час керує роботами зі спорудження дренажно-ко­мунікаційного тунелю з двома водовідвідними колекторами м. Ашгабаті (Туркменістан).

 
© ЗАО "Интербудтоннель".
Все права защищены.
Developed by Deep Vision
01013, Украина, г. Киев, ул. Промышленная, 1
телефон:(380 44)495-27-90
факс:(380 44)495-27-92
E-mail: